25 MẪU CÂU TIẾNG ANH HỮU ÍCH NHẤT TRONG CUỘC HỌP | Business English | English for meetings | June Do– Bạn có nhiều đối tác nước ngoài?
– Nhiều lần tham dự họp bằng tiếng Anh, bạn rất muốn phát biểu cho hoành tráng, mà lại bị bí từ?
– Khi phải họp với đối tác quốc tế, bạn thà im lặng suốt từ đầu tới cuối chương trình?

Video này đưa ra 25 mẫu câu tiếng Anh phổ biến – thông dụng – hữu ích nhất dùng cho cuộc họp, dù là họp trực tiếp hay trực tuyến, dù bạn đóng vai trò điều phối hay đơn giản chỉ tham gia cuộc họp.

LINKS:
– Video “Lỗi thừa giới từ tiếng Anh 90% người Việt mắc”:
– June Do’s Facebook: www.facebook.com/june12th
– Music: www.bensound.com/
– Photos: www.pexels.com/
– Gifs: www.giphy.com

Nguồn: https://thebadlibrarian.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thebadlibrarian.com/giao-duc/

All Comments

  • Cảm ơn June Đỗ 💝

    Cat Mimi July 6, 2020 11:29 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *